Vår verksamhet

Vi utför alla slags byggnadsarbeten, men har idag en koncentration mot underhåll & reparation av fastigheter, försäkringsskador samt om- och tillbyggnader.

bygglars_SLIDER_4

Förutom rena byggnadsarbeten som är grunden i vår verksamhet, har vi även egen personal som målar, murar och kaklar. Vi har också ett tätt samarbete med bolag inom el, VVS, plåt och mattläggning.

bygglars_SLIDER_30