Företagshistorik

bygg-LARS ab startades 1975, och var som störst under 80-talet med över 100 anställda.

Idag drivs verksamheten som en liten, men stabil, entreprenadverksamhet med främst om/tillbyggnader samt reparationsarbeten.

Vi har ett antal större kunder som bas, som varit hos oss sedan starten. Bland dessa kan nämnas främst Västfastigheter och försäkringsbolag.

bygg-LARS-gruppbild